Merk at du må ha administratorrettigheter for denne funksjonen.Finn protokoll du skal skrive eller redigere

Fra Årsplanen: Finn møtet som protokollen handler om

Klikk på det aktuelle møtetikonet i planen (i raden "Møteinformasjon").

Navigasjon til protokoll

Du kommer til Møtesiden (arkfanen Saker):

Klikk på arkfanen Møteprotokoll og deretter på funksjon Rediger møteprotokollSkrive protokoll

Fare for brudd på din nettverksforbindelse? Klikk på "Automatisk lagring" for å lagre hvert fjerde minutt.

Rediger "faste data" ved behov (tid, sted og behandlingsmåte)

Rediger faktisk deltakelse i møtet/behandlingen. Velg fra nedtrekksmenyen; Deltatt, Forfall eller "-". Velger du bindestrek vil ikke navnet fremkomme i protokolldokumentet (pdf).
Bruk Kommentarfeltet for ev. informasjon (f.eks. "Deltok i behandling av sak X").
Huk av for hvem som skal signere protokollen. Ved fravær: Dersom styremedlemmer som ikke var til stede skal signere protokollen: Velg Forfall og huk av for signering. Under signeringsfeltene i PDF-dokumentet vil teksten Protokoll sett fremkomme.

Rediger i felt for referat og vedtak. Dersom tiltaksmodulen er aktivert kan du legge til tiltak knyttet til vedtaket.

Kopier/Lim inn Saksbeskrivelse og Forslag til vedtak

Dersom du har registrert tekst i feltene Saksbeskrivelse og Forslag til vedtak da du opprettet styresakene, kan du klikke på Lim inn saksbeskrivelsen og Lim inn forslag til vedtak.

Tekstene kopieres dermed til protokollen og kan deretter ev. redigeres.

Lim inn saksbeskrivelse og forslag til vedtak

Når du er ferdig med å redigere klikker du på Lagre i menyen til venstre.

Protokolldokument (PDF)

Klikk på Protokolldokument i menyen til venstre for å se hvordan utskriftsversjonen ser ut.


Informer om at møteprotokoll er tilgjengelig for lesing

Dersom protokoll/referat ikke er publisert må du klikke Publiser protokoll/referat.

Deretter kan du klikke Send utkast tilgjengelig

Informasjon om tilgjengelig protokoll

Endelig versjon av protokoll

Protokollutkastet kan redigeres helt til det er Sendt til signering, alternativt til signert skannet protokoll er lastet opp.
Var denne artikkelen nyttig?
Avbryt
Tusen takk!