Registrere nye saker

En sak kan registreres fra årsplansiden eller fra møtesiden.

Registrer ny sak fra årsplansiden

Fra skjermbildet for årsplanen oppretter du ny sak ved å peke på kolonnen for den måneden møtet skal avholdes og raden for det tema som saken handler om og klikk, velg så Opprett ny sak på pop-up dialogen.

Dersom det finnes en sak på dette tema, velger du Ny sak fra pop-up menyen som dukker opp når du holder musepekeren over saken.Registrer ny sak fra møtesiden

Gå til møtet du ønsker å opprette ny sak i ved å klikke på ruten for møteinformasjon.

Du er nå i skjermbildet for Møteinformasjon. Klikk på Ny sak:

Du er nå i skjermbildet for Ny styresak: Velg hvilket Tema saken tilhører fra nedtrekksmenyen.

Velg hvilken Sakstype saken skal være fra nedtrekksmenyen (avgjør den preliminære rekkefølgen i Agenda som genereres automatisk av Styreplan).

Rediger eller skriv inn et Saksnavn for saken.

Skriv inn en Saksbeskrivelse. Innholdet vil være avhengig av sakens natur. Den består ofte av en kort oppsummering av saken.

Skriv eventuelt et forslag til styrets vedtak. Dette forslaget vil kunne hentes automatisk inn i protokollen og lagres/redigeres der.

Både saksbeskrivelse og forslaget til vedtak vil fremkomme som tekst til den enkelte sak i Agenda (.pdf, se Redigere agenda/dagsorden), samt som tekst på saksforsiden i møtedokumentet (.pdf, se Møtedokumentet (vis, lagre, skriv ut)).

Avslutt med å klikke lagre.

Se Registrere saksdokument dersom du vil registrere et eller flere saksdokumenter til denne saken.

I henhold til god møtepraksis bør saker behandles i rekkefølgen orienteringssaker, beslutningssaker og til sist diskusjonssaker. Styreplan vil sortere i henhold til dette med mindre man overstyrer saksrekkefølgen på møteredigeringssiden.

Redigere, flytte og slette saker

En sak redigeres fra skjermbildet for Saken.
For å komme til saken kan du klikke på den utvalgte saken i skjermbildet for årsplanen .

Pek på saken du ønsker å arbeide med og klikk.

Klikk på Rediger sak, eventuelt Slett sak.

Du kan nå redigere registrert informasjon og avslutte med lagre.

Du kan flytte saken til et annet tema ved å velge fra nedtrekksmenyen ved feltet Tema.


Se Registrere saksdokument dersom du vil registrere et eller flere saksdokumenter til denne saken.
.

Redigere agenda/dagsorden

Agenda i Styreplan genereres automatisk basert på følgende standard regler:

Godkjenning av innkalling og dagsorden er alltid første sak i ethvert styremøte.
Protokollen fra forrige styremøte er alltid sak 2 i møtet.
Deretter følger saker som er registrert med sakstype Orientering.
Deretter følger saker med sakstype Beslutning.
Deretter følger saker med sakstype Diskusjon.
Som siste sak vil Styreplan alltid inkludere en Eventuelt-sak.

Endre rekkefølgen på dagsorden/agenda

Saksrekkefølge redigeres under møteredigering. Gå til det aktuelle møtet og velg Rediger møte. I listen over saker kan du endre saksrekkefølgen ved å klikke og dra sakene .

Klikk lagre når du vil lagre rekkefølgen. Saksnummer regeneres automatisk.
Var denne artikkelen nyttig?
Avbryt
Tusen takk!