Registrere ny bruker

Merk at du må ha administratorrettigheter for denne funksjonen.

For å registrere en ny bruker:

Klikk på ”Oppsett” i menykolonne til venstre.
Klikk på ”Brukere”.
Klikk på ”Opprett ny bruker”.
Registrer personalia.
Epostadresse og Mobiltelefonnummer MÅ registreres.
Hent et bilde av brukeren og CV.pdf (opsjon).
Registrer et brukernavn (for eksempel brukerens epostadresse).
Kryss av for ønsket meldingskanal (E-post bør alltid være aktivert).
Kryss av for Tilgangsoppsett for brukeren.
Du kan velge mellom ordinær bruker (vanlig for styremedlemmene) eller administratorbruker.
Ved å klikke på lenken Avansert redigering kan du spesifisere nærmere hvilke rettigheter brukeren skal ha (hva brukeren har tilgang til å se og gjøre).
Klikk ”Lagre”.

Deretter må brukeren tilordnes en rolle:

Klikk på Arkfane ”Styreroller”.
Klikk på ”Ny rolle”.
Velg rolle i nedtrekksmeny, samt startdato for rolle.
Klikk ”Opprett”.

Brukeren er nå klar og man kan velge å sende ut påloggingsinformasjon.

Invitere bruker

Klikk "Send invitasjon til bruker".

Styreplan sender en standard invitasjon pr. e-post til brukeren.

E-posten er tilpasset den innloggingsmetoden som skal brukes av selskapet, og inneholder en lenke som fører brukeren gjennom prosedyren frem til innlogging.Avslutte / stenge ut en bruker

Se Avslutte / stenge ute bruker
Var denne artikkelen nyttig?
Avbryt
Tusen takk!