Du finner ditt Bibliotek i menykolonne til venstre i skjermbildet.
Bibliotek består av en mappestruktur i to nivåer; Hovedmappe og Undermappe.
Informasjon og lenker kan registreres på begge nivåer. Dokumenter lastes opp til Undermappe.

Registrere ny Hovedmappe
Klikk på Bibliotek.
Dersom du har administratorrettigheter vil funksjonen Ny hovedmappe vises.Redigere eller slette en Hovedmappe
Klikk på Bibliotek
Klikk på ønsket mappe
Velg Rediger hovedmappe eller Slett hovedmappe

Hovedmappe kan slettes når Undermapper og dokumenter er slettet.

Registrere ny UndermappeRedigere innholdet i Undermapper
Klikk på en Hovedmappe
Ute til høyre for navnet på undermappen; Pek på Meny og velg funksjon.Hovedmappe og Undermappe kan slettes når dokument(er) i undermappen er slettet.
Var denne artikkelen nyttig?
Avbryt
Tusen takk!